Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1019458 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trong Hien Vu
  Trong Hien Vu - ID: 1019458
 Name:   Trong Hien Vu
 IP & Posted by:  115.75.110.224 on March 24, 2011 at 8:40am
 Updated by:  August 31, 2017 at 9:00pm
 Gender:  Male
 Age:  53
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sai gon
 Zip:  0936158178
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  tu do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm những người bạn nữ để tâm sự và giao lưu nếu thấy hợp sẽ tiến xa...
 Free Time:  lúc rảnh rỗi xem ti vi,đọc báo
 I Am:  găp rồi sẽ biết
 Looking For:  người phụ nữ tôi quý trọng là người trung thủy,biết châm lo cho gia đình mail bibo2w@ya...com

Back | Send Email to Trong Hien Vu (ID: 1019458)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.