Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1031334 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Gay Trung Niên
 Gay Trung Niên - ID: 1031334
 Name:  Gay Trung Niên
 IP & Posted by:  121.209.179.150 on May 7, 2011 at 10:57pm
 Updated by:  October 21, 2018 at 3:33pm
 Gender:  Gay
 Age:  45
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Melbourne
 State/Province:  Victoria
 Zip:  3021
 Country:  Australia
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Trung niên lớn tuổi muốn được kết bạn với những người bạn trên 30t ở Melbourne .
 Free Time:  Đọc sách báo , nghe nhạc , xem phim , online , đi du lịch ...
 I Am:  Bình thường trên mọi phương diện .
 Looking For:  Trung niên lớn tuổi muốn được làm quen với những người bạn trên 30t ở Melbourne .

Back | Send Email to Gay Trung Niên (ID: 1031334)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.