Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1035191 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 blue mắt - ID: 1035191
 Name:  blue mắt
 IP & Posted by:  86.46.197.143 on May 22, 2011 at 2:02am
 Updated by:  July 3, 2013 at 6:58pm
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  bien hoa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Christian
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  đại sứ
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  hai năm hợp đồng làm việc tại Việt Nam
 Free Time:  fishing, reading , travel
 I Am:  i am viên chức cấp visa ,i am tiếng Anh, tôi có được đăng vào Việt Nam bởi văn phòng nước ngoài của tôi cho công việc hợp đồng ở nước ngoài. tôi làm việc như một nhân viên đại sứ quán. tôi đang tìm kiếm để đáp ứng một người phụ nữ tốt đẹp cho mối quan hệ nghiêm túc.
 Looking For:  tìm kiếm các phụ nữ bất kỳ độ tuổi mười tám đến bốn mươi năm tuổi ..tìm kiếm tình yêu và mối quan hệ nghiêm trọng

Back | Send Email to blue mắt (ID: 1035191)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.