Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1044820 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tim Ban
 Tim Ban - ID: 1044820
 Name:  Tim Ban
 IP & Posted by:  113.161.73.67 on June 24, 2011 at 7:46pm
 Updated by:  November 23, 2013 at 8:37pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Ho chi minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NS
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn lâu dài. Hôn nhân
 Free Time:  Nghĩ ngơi giải trí, tin tuc, online
 I Am:  Hiểu biết, tôn trọng, nghiêm túc trong các mối quan hệ.
 Looking For:  Bạn hiền, thật thà, tuổi 45- 60. Kiến thức hiểu biết, tôn trọng. Mong tiếp các bạn có nhã ý. Thanks!

Back | Send Email to Tim Ban (ID: 1044820)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.