Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1054243 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phùng Thy

 Phùng Thy - ID: 1054243
 Name:  Phùng Thy
 IP & Posted by:  123.21.167.153 on July 30, 2011 at 5:39am
 Updated by:  March 15, 2013 at 12:05am
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  1 túp lều tranh 2 quả tym vàng ❤
 Free Time:  Online, play music
 I Am:  Đơn giản -----> Tìm hiểu sẽ biết đơn giản như thế nào :)
 Looking For:  Lịch sự, dễ thương... Như vậy là đủ rồi :)

Back | Send Email to Phùng Thy (ID: 1054243)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.