Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1055943 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoang Viet
 Hoang Viet - ID: 1055943
 Name:  Hoang Viet
 IP & Posted by:  115.75.78.255 on August 4, 2011 at 11:12pm
 Updated by:  August 5, 2011 at 6:45pm
 Gender:  Male
 Age:  34
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành công trên thương trường & trong cuộc sống
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc sách báo
 I Am:  Luôn vươn lên trong mọi hoàn cảnh
 Looking For:  Một người bạn gái dễ thương, biết trân trọng tình cảm, có ý thức về cuộc sống gia đình.

Back | Send Email to Hoang Viet (ID: 1055943)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.