Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1058163 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Huy

 Huy - ID: 1058163
 Name:  Huy
 IP & Posted by:  115.74.152.164 on August 12, 2011 at 6:26pm
 Updated by:  April 10, 2019 at 5:51am
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  IT
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  kiếm dc người iu và thành công về công việc.
 Free Time:  xem fim ,chơi thể thao , đi câu cá...........
 I Am:  bình thường , vui tính , sống hiện đại. Dễ gần gũi, thẳng thắn
 Looking For:   Tim bạn nữ vui vẻ hoà đồng hiện đại ko quá khó tánh

Back | Send Email to Huy (ID: 1058163)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.