Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1082980 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tóc Dài
 Tóc Dài - ID: 1082980
 Name:  Tóc Dài
 IP & Posted by:  173.58.191.198 on November 8, 2011 at 10:42pm
 Updated by:  June 19, 2017 at 9:18pm
 Gender:  Female
 Age:  59
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Huntington Beach
 State/Province:  California
 Zip:  92647
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Bạn, tri kỷ, nếu hợp thì tiến tới ...
 Free Time:  sinh họat với bạn bè, du lịch
 I Am:  Không thích chuyện thị phi . Hòa đồng với tất cả mọi người. Smile and be happy because Life is so short!
 Looking For:  Đàn ông tính, rộng rãi, độ lượng, lịch sự, trầm tĩnh, dịu dàng, biết lo cho gia đình, săn sóc và bảo vệ bạn gái và người thân

Back | Send Email to Tóc Dài (ID: 1082980)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.