Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1089139 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Rose quazt
 Rose quazt - ID: 1089139
 Name:  Rose quazt
 IP & Posted by:  113.172.77.51 on November 30, 2011 at 11:46am
 Updated by:  November 30, 2011 at 7:04pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Du lịch
 Free Time:  tùy thik, thường thì hay nghe nhạc và đi chơi
 I Am:  vui vẻ, có khi dễ hiểu và đôi lúc cũng khó hiểu
 Looking For:  ko biết khi nào anh mới tìm ra tôi và khi nào tôi sẽ gặp được anh.

Back | Send Email to Rose quazt (ID: 1089139)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.