Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1091905 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Zai Dep

 Zai Dep - ID: 1091905
 Name:  Zai Dep
 IP & Posted by:  65.49.14.74 on December 10, 2011 at 5:40pm
 Updated by:  April 29, 2013 at 8:02am
 Gender:  Male
 Age:  26
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Quản Lý
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Nếu gọi đt thấy máy bận thì nhắn tin, mình sẽ gọi lại.pass nhắn tin : phuc lol
 I Am:  Hình trong Profile này 100% là hình thật của tôi
 Looking For:  Tất cả mọi người, không phân biệt là gay hay les, đàn ông hay phụ nữ, miễn sao là người tốt. thêm một người bạn thêm niềm vui Liên lạc qua phone: không Chín ba tám - một tám - không không - bảy ba HOẶC Không chín Bốn chín - Sáu một chín - Năm không bốn

Back | Send Email to Zai Dep (ID: 1091905)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.