Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1091913 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Vô thường

 Vô thường - ID: 1091913
 Name:  Vô thường
 IP & Posted by:  123.22.167.154 on December 10, 2011 at 6:48pm
 Updated by:  February 14, 2017 at 8:57am
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tây Ninh
 Zip:  DĐ 0903621658
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Làm mướn
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Tìm những mối quan hệ cho tương lai và hiện tại.
 Free Time:  Làm gì mình thích.
 I Am:  Rất thú vị, vui tính. Mọi người có dịp gặp sẽ biết
 Looking For:  Chúc mọi người vui và tìm được những gì mình muốn.

Back | Send Email to Vô thường (ID: 1091913)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.