Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1096537 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh

 Thanh - ID: 1096537
 Name:  Thanh
 IP & Posted by:  217.186.23.43 on December 29, 2011 at 5:08am
 Updated by:  July 19, 2018 at 2:59am
 Gender:  Male
 Age:  61
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  H/S
 Zip:  DE
 Country:  Germany
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Ngăn: Tìm bạn đời Dài : Xây dựng mái ấm gia đình cùng sự nghiệp.
 Free Time:  Đọc sách báo, Internet về Văn học, thời sự, kiến thức về sức khoẻ, thông tin về kinh doanh...Tap thể dục thể thao, lám việc nhà. chuyện trò vói người thân trong gia đình...
 I Am:  Tôi là người chân thành và tôn trọng người khác, sống có chí hướng và có trách nhiệm. Tôi không phải là Phật tử thuần thành (ít lên chùa, tụng kinh...) nhưng tôi tin tưởng và sống theo triết lý đạo Phật, đồng thời tôi cũng rất hâm mộ triết lý của Dale Carnegie đại loại là phải biết sống hạnh phúc với những cái mình có thì mới có thể dạt dược thành công. chứ không phải là đạt được thành công thì mới hạnh phúc... Tôi muốn tìm một người bạn đời cùng nhau xây đắp cuộc sống, nuôi dạy con cái, cùng nhau kinh doanh cũng như chăm sóc lẫn nhau. Tôi cho rằng người ta chỉ có thể đạt được hạnh phúc và thành công trên cơ sở hiểu biết, đồng cảm, chia sẻ lẫn nhau và sự kiên nhẫn. Chi thanh không bốn ba a còng g mail chấm com
 Looking For:  Tôi muốn tìm 1 người bạn đời nữ, nữ tính, trung thực, hiểu biết, sống có đạo lý. Có cùng triết lý sống như đã trình bày ở trên, tôn trọng và biết chấp nhận những khác biệt của nhau, biết chia xẻ thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau. Sãn sàng cùng nhau đi qua những thăng giáng của cuộc đời. Có cùng sở thích thi càng tốt. Tôi không quan trọng về hình thức mà chú trọng về nội tâm, về cách cư xử.

Back | Send Email to Thanh (ID: 1096537)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.