Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1099625 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thai

 Thai - ID: 1099625
 Name:  Thai
 IP & Posted by:  113.161.144.115 on January 10, 2012 at 9:24pm
 Updated by:  November 26, 2015 at 1:16am
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bien Hoa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Ki Thuat
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người bạn tốt, nếu hiểu nhau thì có thể tiến xa hơn một chút hiii
 Free Time:  lúc rảnh rỗi thì có thể uống cafe hoặc lướt web xem thông tin
 I Am:  một người bình thường như bao ngươig, còn theo bạn thì sao?. gặp mình sẽ có câu trả lời từ chính bạn hiii
 Looking For:  một người bình thường như bao người, gặp mình và có thể nói chuyện được với mình/ thienthai88@gmail.com hoặc thienthai_nd88@yahoo.com

Back | Send Email to Thai (ID: 1099625)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.