Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1100373 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Anna Hoang
 Anna Hoang - ID: 1100373
 Name:  Anna Hoang
 IP & Posted by:  222.253.137.89 on January 14, 2012 at 4:47am
 Updated by:  February 7, 2013 at 8:39am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Occupation:  Nói sau
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Làm quen được nhiều bạn.
 Free Time:  Đọc sách, lướt wes, đi chơi, coi phim, nghe nhạc, cà phê một mình.
 I Am:  Bình thường như bao nhiêu người.
 Looking For:  Sống có mục đích và luôn hết mình thực hiện nó.

Back | Send Email to Anna Hoang (ID: 1100373)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.