Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1105356 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tran Thinh
 Tran Thinh - ID: 1105356
 Name:  Tran Thinh
 IP & Posted by:  222.254.77.89 on February 5, 2012 at 2:20am
 Updated by:  August 2, 2014 at 5:33am
 Gender:  Male
 Age:  56
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Thai nguyên
 State/Province:  Florida
 Zip:  TN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Current college student
 Occupation:  ks
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mái ấm gia đình.
 Free Time:  thăm bạn bè. chăm sóc cây, chim cảnh. Du lịch
 I Am:  trung thực, đầm ấm, nhân ái,lãng mạn.(01259258881)
 Looking For:  Phụ nữ ưa nhìn, thật thà,chung thủy, muốn lập gia đình. Tuổi:35-45.

Back | Send Email to Tran Thinh (ID: 1105356)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.