Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1105785 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Thích Phiêu Du - ID: 1105785
 Name:  Thích Phiêu Du
 IP & Posted by:  184.64.77.139 on February 6, 2012 at 4:53pm
 Updated by:  January 23, 2014 at 10:00pm
 Gender:  Male
 Age:  65
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Calgary
 State/Province:  Alberta
 Zip:  T425H8
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  chụp hình
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Married
 My goal:  Thích du ngoạn Việt nam
 Free Time:  Dong chơi, thực sự cũng chẳng rảnh rỗi lắm
 I Am:  Đã đứng tuổi và về hưu, tôi hay về thăm quê hương,thích tham quan vùng xa lạ của quê hương, chụp hình phong cảnh và người,thích tán gẫu
 Looking For:  Phụ nữ,thích vui chơi, phóng khoáng về ý nghĩ, đang có gia đình cũng được, và không có ý nghĩ sẽ ràng buộc với nhau

Back | Send Email to Thích Phiêu Du (ID: 1105785)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.