Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1108227 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Nhựt Nguyễn - ID: 1108227
 Name:  Nhựt Nguyễn
 IP & Posted by:  71.23.196.136 on February 15, 2012 at 7:19pm
 Updated by:  February 21, 2012 at 6:21pm
 Gender:  Male
 Age:  21
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Philadelphia
 State/Province:  Pennsylvania
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  manager
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn gái tâm sự hợp thì tiến tới.......
 Free Time:  Nghe nhạc , đọc báo.........
 I Am:  Vui vẻ , thích chọc người khác làm để có sự vui vẻ...........
 Looking For:  Vui vẻ , biết chia sẽ , thành thật , ghét nhất người nói xạo.....

Back | Send Email to Nhựt Nguyễn (ID: 1108227)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.