Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1108337 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to metamorph

 metamorph - ID: 1108337
 Name:  metamorph
 IP & Posted by:  96.25.87.56 on February 16, 2012 at 3:07am
 Updated by:  February 17, 2012 at 7:07pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  portland
 State/Province:  Oregon
 Zip:  97266
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  worker
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  with someone to share a pot of steamed rice.
 Free Time:  Hút thuốc lào mồi thuốc bằng tiền đô. Love dogs but sometimes eat dogs though.
 I Am:  Love, embrace and strongly uphold values of straight thinking, common sense and righteousness. Hồi nhỏ hổng quởn nên hổng đi học. Thích đọc sách (Suy ra không mù), tập thể dục (do đó không què), thích nhạc (vì vậy không điếc), ai cho tiền biết cầm (cho nên không tửng), có giọng hát (nghĩa là không câm). Tóm lại, khỏe mạnh, không khuyết tật, có óc trào lộng.
 Looking For:  someone under 40 - Bác lào vừa già vừa dữ vừa xấu vừa hỗn xin miễn.

Back | Send Email to metamorph (ID: 1108337)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.