Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1108529 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to TRƯỜNG THỊN
 TRƯỜNG THỊN - ID: 1108529
 Name:  TRƯỜNG THỊN
 IP & Posted by:  113.169.41.11 on February 16, 2012 at 8:52pm
 Updated by:  February 17, 2012 at 6:14pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đồng Nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Giam Đốc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sống và làm việc
 Free Time:  Đá bóng, Đọc sách, Tìm bạn tâm sự
 I Am:  Nhìn chung không có gì để nói
 Looking For:  Thoải mái về tư tưởng, tình cảm, ít ràng buộc

Back | Send Email to TRƯỜNG THỊN (ID: 1108529)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.