Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1110336 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to bot_nganhang

 bot_nganhang - ID: 1110336
 Name:  bot_nganhang
 IP & Posted by:  1.53.227.139 on February 23, 2012 at 9:05am
 Updated by:  May 17, 2012 at 9:25am
 Gender:  Gay
 Age:  21
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  gò vấp
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  sinh viên
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  học liên thông đại học hjhj
 Free Time:  nghe nhạc, xem phim
 I Am:  nói chuyện với mình thì bạn sẽ biết mình là người như thế nào
 Looking For:  top...tốt bụng, dễ thương. yahoo cua minh: sevenup_sevenup91

Back | Send Email to bot_nganhang (ID: 1110336)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.