Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1116306 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to kenny lee

 kenny lee - ID: 1116306
 Name:  kenny lee
 IP & Posted by:  27.78.155.52 on March 17, 2012 at 10:15pm
 Updated by:  February 12, 2014 at 10:50pm
 Gender:  Gay
 Age:  22
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  tphcm
 State/Province:  USA
 Zip:  12345
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thay đổi tất cả để hoàn thiện mình.
 Free Time:  onl, đi cf bạn bè
 I Am:  Là 1 người chân thành, biết quý trọng tình bạn, tình yêu...
 Looking For:  Tìm 1 tình yêu chân thành, không giả dối. theo tiêu chí là về lâu dài. Nếu ai có ý định tiến tới thì liên hệ mình tìm hiểu... Người yêu khó kiếm, kẽ điếm dễ tìm...mong sẽ tìm 1 nửa 1 đây Face: Kenny lê ... YH kenlee_kul.... sdt 0 mot 8 87 một 0 5152

Back | Send Email to kenny lee (ID: 1116306)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.