Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1124806 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nhut Minh
 Nhut Minh - ID: 1124806
 Name:  Nhut Minh
 IP & Posted by:  171.242.18.215 on April 21, 2012 at 8:03am
 Updated by:  January 20, 2013 at 6:41am
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thành đạt trong sự nghiệp và có một gia đình hạnh phúc.
 Free Time:  Du lịch, thể thao, nghe nhạc và xem phim
 I Am:  Một người trưởng thành để có thể lập gia đình, biềt lắng nghe và chia sẻ.
 Looking For:  Người bạn gái ngoại hình dễ nhìn và nghề nghiệp ổn định, có ý định nghiêm túc muốn xây dựng gia đình với tình yêu, sự chia sẻ và cả những sự lãng mạng.

Back | Send Email to Nhut Minh (ID: 1124806)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.