Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1127727 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bảo Bình

 Bảo Bình - ID: 1127727
 Name:  Bảo Bình
 IP & Posted by:  183.80.122.53 on May 3, 2012 at 12:02am
 Updated by:  October 17, 2017 at 7:35pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Làm đẹp cho phụ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm con rể cho Mẹ
 Free Time:  Hát hò, xem phim
 I Am:  Thẳng tính chút xíu, hung dữ chút xíu,lãng mạng chút xíu ....túm lại là một người tốt keke
 Looking For:  Không xấu không đẹp nhìn được là được Không giàu không nghèo biết kiếm tiền là được Không bảo thủ không vũ phu là được Không giả dối chân thành là được Túm lại không cần hoàn hảo quá biết yêu tớ là đươc

Back | Send Email to Bảo Bình (ID: 1127727)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.