Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1132346 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to thich mut ...
 thich mut ... - ID: 1132346
 Name:  thich mut ...
 IP & Posted by:  113.170.70.180 on May 22, 2012 at 7:54am
 Updated by:  May 31, 2012 at 7:19pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  sg
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 người...
 Free Time:  game, nghe nhạc...
 I Am:  Trầm tình, kín đáo, sống đơn giản...
 Looking For:  Đang độc thân, vẫn ước mơ về 1 người trong mộng, thèm được hôn "chổ ấy" của người ấy... 1 người và chỉ một người. Lang thang vào đây tìm 1 người khiến mình có cảm giác ấy -> Người mà tồi sẻ gửi mail... và xóa bỏ hồ sơ này.

Back | Send Email to thich mut ... (ID: 1132346)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.