Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1133263 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 hungbb - ID: 1133263
 Name:  hungbb
 IP & Posted by:  41.78.17.187 on May 26, 2012 at 2:26am
 Updated by:  June 9, 2014 at 7:42am
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tam su, chia se,lam ban,tri kỷ,tâm giao,vv
 Free Time:  len mang xem tin tuc moi ngay,va hoc hoi
 I Am:  ngay thang,trung thuc,manh me,va đáng cho mọi nguoi tôn trọng,,
 Looking For:   *Tôi chọn một người không liên quan gì đến những(quá khứ) đau đớn đã đi qua *Tôi chọn một người tin vào tình yêu của ta là duy nhất *Tôi chọn một người mà mỗi tiếng cười khi gặp nhau đều thật sự hạnh phúc *Tôi chọn một người biết nhắc nhở nhau luôn nhìn về phía trước dù bão dông vẫn là người bạn đồng hành,,,chào thân ái,,tất cả các bạn,,, ok

Back | Send Email to hungbb (ID: 1133263)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.