Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1134090 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ryn

 ryn - ID: 1134090
 Name:  ryn
 IP & Posted by:  168.120.80.61 on May 29, 2012 at 9:38am
 Updated by:  September 11, 2013 at 7:03pm
 Gender:  Female
 Age:  19
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  làm quen và kết bạn , nếu có thể thì sẽ tiến đến 1 mối quan hệ thân thiết hơn
 Free Time:  đọc tiểu thuyết và nghe nhạc
 I Am:  1 người ít nói và có vẻ khó hòa đồng nhưng tiếp xúc nhiều rồi sẽ biết nhé ^^
 Looking For:  1 người chín chắn , đủ trưởng thành để có thế bảo vệ và yêu thương tôi !

Back | Send Email to ryn (ID: 1134090)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.