Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1134701 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to TìmBạnĐời
 TìmBạnĐời - ID: 1134701
 Name:  TìmBạnĐời
 IP & Posted by:  72.134.56.185 on June 1, 2012 at 6:03am
 Updated by:  November 8, 2019 at 7:07pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Westminster
 State/Province:  California
 Zip:  92683
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Hairdresser
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Thực hiện kế hoạch tự lập kinh doanh nhỏ .
 Free Time:  Xem hài ,phim,thích du lịch,thích dạo biển...
 I Am:  Tính hơi khó,thẳng thắn,vui vẻ,biết người biết ta ,trân quí người tài đức. Không thích ngồi lê nhiều chuyện . Không thích đàn ông nhu nhược.
 Looking For:  Tim đàn ông (serious only) không tứ đổ tường, NO SMOKING..Nếu hạp sẽ tiến xa . Anh nào không thật lòng xin miễn nhắn tin . Chúc mọi người luôn vui mạnh:)

Back | Send Email to TìmBạnĐời (ID: 1134701)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.