Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1143401 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trang Thanh
 Trang Thanh - ID: 1143401
 Name:  Trang Thanh
 IP & Posted by:  27.78.25.184 on July 7, 2012 at 2:45am
 Updated by:  October 20, 2013 at 7:28pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  KT
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Luôn hoàn thành tốt công việc. Lập gia đình với người thật lòng thương yêu mình
 Free Time:  Nghe nhac, xem phim, gặp bạn bè dạo phố,...
 I Am:  Thân thiện, vui vẻ.
 Looking For:  Một tấm lòng đẹp

Back | Send Email to Trang Thanh (ID: 1143401)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.