Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1144930 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Lãng Tử - ID: 1144930
 Name:  Lãng Tử
 IP & Posted by:  88.78.52.94 on July 13, 2012 at 9:53am
 Updated by:  April 30, 2018 at 2:27am
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Dortmund
 Zip:  Deutschland
 Country:  Germany
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một nửa
 Free Time:  Nghien cưú Y học . Sáng tác thi thơ. ca hát.
 I Am:  Ngay thẳng trực tính đôi khi có chút khôi hài
 Looking For:  Thật thà vui vẻ

Back | Send Email to Lãng Tử (ID: 1144930)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.