Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1160937 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bot 1983

 Bot 1983 - ID: 1160937
 Name:  Bot 1983
 IP & Posted by:  1.53.135.226 on September 14, 2012 at 4:23am
 Updated by:  April 18, 2015 at 9:50am
 Gender:  Gay
 Age:  33
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Zip:  01224010611
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thất Nghiệp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 Gia Đình của riêng mình .......
 Free Time:  Online (xem báo, giải trí) yh:Con_heo_1983 zalo: 0909333572
 I Am:  Mình là Bot và cực Nhát .... Rất ngại giao tiếp với TG bên ngoài ... muốn biết thêm về mình thì nt hỏi nha
 Looking For:  Ai có thể bên tôi mãi mãi và luôn động viên giúp đỡ tôi trong cuộc sống này .... tôi cần người đó.

Back | Send Email to Bot 1983 (ID: 1160937)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.