Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1165038 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 trung - ID: 1165038
 Name:  trung
 IP & Posted by:  184.175.27.220 on October 1, 2012 at 8:44am
 Updated by:  January 6, 2018 at 4:48pm
 Gender:  Male
 Age:  65
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  toronto
 State/Province:  Quebec
 Zip:  m6n2j6
 Country:  Canada
 Religion:  Will tell you later
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  nghi huu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  CHIỀU MỘT MÌNH ĐỘC THOẠI.TÌM BẠN GIÀ TÂM SỰ TUỔI HOANG HÔN
 Free Time:  ĐỌC TIN TỨC-ĐI BỘ-NGHE NHẠC.HÁT
 I Am:  SỐNG MỘT MÌNH-MÃI ĐI TÌM NGƯỜI CHÂN THẬT
 Looking For:  TÌM BẠN KHÔNG PHÂN BIỆT NAM NỮ. HIỂU BIẾT.CHIA SẺ TRẢI NGHIỆM.TƯ CÁCH.CHÂN THẬT.

Back | Send Email to trung (ID: 1165038)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.