Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1165038 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 trung - ID: 1165038
 Name:  trung
 IP & Posted by:  184.175.27.220 on October 1, 2012 at 8:44am
 Updated by:  August 28, 2018 at 6:57am
 Gender:  Male
 Age:  65
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  toronto
 State/Province:  Ontario
 Zip:  m6n2j6
 Country:  Canada
 Religion:  Will tell you later
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  nghi huu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  NẶNG TRĨU TÂM SỰ.BIẾT CHIA SẺ CÙNG AI? DÙ 2 THƯỚC TÓC, VẪN CÒN ÔM HOÀI BÃO. HY VỌNG CUỐI ĐỜI TÌM NGƯỜI BIẾT CẢM THÔNG
 Free Time:  ÂM THẦM LÀM VIỆC TRONG CÔ ĐƠN.
 I Am:   TÌM NGƯỜI CHÂN THẬT, CÓ TÂM HỒN
 Looking For:  TÌM BẠN KHÔNG PHÂN BIỆT NỮ Ở TORONTO. HIỂU BIẾT.CHIA SẺ TRẢI NGHIỆM.

Back | Send Email to trung (ID: 1165038)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.