Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1176158 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 HA NGOC - ID: 1176158
 Name:  HA NGOC
 IP & Posted by:  184.175.27.220 on November 19, 2012 at 4:04am
 Updated by:  August 28, 2018 at 8:34am
 Gender:  Male
 Age:  65
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  TORONTO
 State/Province:  Ontario
 Zip:  M9M4B6
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Nghỉ hưu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  TÌM BẠN TỪ 55 đến 62 làm bạn đồng hành đi đến cuối đời.
 Free Time:  TÌM NIỀM VUI QUA VĂN THƠ NGHỆ THUẬT.
 I Am:  SỐNG NỘI TÂM.TÍNH BỘC TRỰC. ĐƠN GIÃN.KHÔNG THÍCH MÀU MÈ, KHÁCH SÁO.QUÝ BẰNG HỮU.GIÚP NGƯỜI LÀ NIỀM VUI.THÍCH NGHỆ THUẬT...
 Looking For:  TÌM BẠN SỐNG ĐƠN GIÃN, CỞI MỞ, CHÂN THẬT. CHIA SẺ VUI BUỒN CUỐI ĐỜI...

Back | Send Email to HA NGOC (ID: 1176158)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.