Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1176511 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to 1love

 1love - ID: 1176511
 Name:  1love
 IP & Posted by:  123.21.144.197 on November 20, 2012 at 10:18pm
 Updated by:  May 28, 2014 at 7:34pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  accounting
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  làm việc và lập gia đình.........
 Free Time:  suy tu, làm những gì mình thích...nâu an, dao choi, cf cung ban be...hihi
 I Am:  1 người bình thường...nhung rat chung tinh, iu chong nhung chua co chong de iu :(
 Looking For:  "hãy nhìn nguoi iu mình là dep, chu dung nhìn nguoi dep ma iu." ngoi buon kg bit viet chi, viet len may chu li ti do buon, chu "Y" roi den chu "U", chu "Ê" o giua la thanh chu " YÊU". :)

Back | Send Email to 1love (ID: 1176511)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.