Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1184784 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to BITTER CANDY

 BITTER CANDY - ID: 1184784
 Name:  BITTER CANDY
 IP & Posted by:  65.49.14.77 on December 30, 2012 at 12:04am
 Updated by:  April 10, 2019 at 5:51am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Lấy chồng trước 30t
 Free Time:  Ngủ hoặc đọc truyện
 I Am:  Vừa xấu vừa lùn
 Looking For:  Nghiêm túc trong mối quan hệ, tiến đến hôn nhân thì càng tốt ! Và làm ơn cho xem hình ảnh thật nữa nhé :)

Back | Send Email to BITTER CANDY (ID: 1184784)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.