Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1185221 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Dan
 Dan - ID: 1185221
 Name:  Dan
 IP & Posted by:  65.49.14.87 on January 1, 2013 at 1:01pm
 Updated by:  April 7, 2017 at 8:30pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  190 lbs (87 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Odessa
 State/Province:  Pennsylvania
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  welder
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm một người phụ nữ không muốn sinh nhiều con và muốn làm đàn ông trở nên thụ động và dịu dàng
 Free Time:  Tìm một người phụ nữ, những người sẽ sử dụng các kỹ thuật thông thường giống như phụ nữ người Mỹ gây ra chồng chấp nhận phục tùng và nữ tính
 I Am:  trung bình, độc thân, không vợ, không có bạn gái
 Looking For:  Gặp gỡ một người phụ nữ ở Việt Nam, những người sẽ sử dụng kỹ thuật thuyết phục và kỹ thuật bằng tay để gây ra người đàn ông trở nên phục tùng và thay đổi suy nghĩ đến nữ tính Gặp phụ nữ thực sự muốn thuyết phục người đàn ông chấp nhận việc thiến

Back | Send Email to Dan (ID: 1185221)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.