Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1190683 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nhan Lee
 Nhan Lee - ID: 1190683
 Name:  Nhan Lee
 IP & Posted by:  76.102.169.128 on January 26, 2013 at 2:26pm
 Updated by:  May 9, 2018 at 3:42am
 Gender:  Male
 Age:  55
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  santaclara
 State/Province:  California
 Zip:  95139
 Country:  United States
 Religion:  Protestant
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Tech
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Người có thể đi với mình suốt đoạn đường đời còn lại...
 Free Time:  Thật nhìu quá. kẻ o hết. A THÍCH nhất là đi biển với camping and hiking
 I Am:  Sống tình cảm, biết lắng nghe người khác. Gian di, co mo, hoa dong, vui tinh
 Looking For:  Không phân biệt tuổi tác . muốn Tìm bạn để chia xẻ nhau trong những lúc vui buồn .Có cá tính và độc lập trong suy nghĩ cũng như lối sống. đặc biệt là ko lừa dối tình cảm.Duyên số thật khó viết bằng chữ. không biết A có lucky ở site này o.

Back | Send Email to Nhan Lee (ID: 1190683)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.