Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1195852 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lucas Tran

 Lucas Tran - ID: 1195852
 Name:  Lucas Tran
 IP & Posted by:  118.68.161.192 on February 20, 2013 at 10:16pm
 Updated by:  September 4, 2016 at 8:53pm
 Gender:  Gay
 Age:  25
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Current college student
 Occupation:  Sinh Vien
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Học xong và tốt nghiệp ra trường, có được một công việc ổn định lâu dài.
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, cafe với bạn bè.
 I Am:  Vui vẻ hoà đồng, thân thiện.
 Looking For:  Bạn bè, chân thành không vụ lợi...

Back | Send Email to Lucas Tran (ID: 1195852)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.