Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1215323 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to tuyet_muadong

 tuyet_muadong - ID: 1215323
 Name:  tuyet_muadong
 IP & Posted by:  113.185.6.113 on May 19, 2013 at 4:13am
 Updated by:  November 15, 2018 at 11:09pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  TPHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  se noi sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm được bạn hiểu mình lâu dài viber khong chin ba bay hai hai tam bon bon nam.
 Free Time:  xem fim hài đi công viên hóng gió nghe nhạc
 I Am:  vui vẻ hoà đồng thích chan that ghet gia doi
 Looking For:  thich gap go nguoi dan ong lon tuoi khong vuong ban gia dinh de cung nhau chia se chuyen vui buon trong cuoc song

Back | Send Email to tuyet_muadong (ID: 1215323)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.