Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1219543 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoàng phương
 Hoàng phương - ID: 1219543
 Name:  Hoàng phương
 IP & Posted by:  113.162.227.99 on June 7, 2013 at 5:09am
 Updated by:  April 6, 2018 at 4:25pm
 Gender:  Male
 Age:  24
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đồng Tháp
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Đang học Trung cấ
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  nghe nhạc,xem phim,
 I Am:  Là người ít nói, vui vẻ, dễ gần.Có hút thuốc nhưng ít,không ưa thích về sự phản bội.
 Looking For:  dễ nhìn, có vẽ đẹp tự nhiên, biết nghĩ đến người khác.

Back | Send Email to Hoàng phương (ID: 1219543)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.