Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1224909 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ***tracy***

 ***tracy*** - ID: 1224909
 Name:  ***tracy***
 IP & Posted by:  118.69.90.98 on July 2, 2013 at 12:04pm
 Updated by:  May 16, 2018 at 4:23pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm được một việc tốt hơn hiện tại
 Free Time:  tạo ra công việc để bản thân ko nhàn rỗi.
 I Am:  ,Cuộc sống muôn màu muôn vẻ cứ sống đơn giản,vui vẻ làm những điều mình thích là Ôk
 Looking For:  Có duyên thì sẽ gặp

Back | Send Email to ***tracy*** (ID: 1224909)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.