Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1226255 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Quỳnh Vân

 Quỳnh Vân - ID: 1226255
 Name:  Quỳnh Vân
 IP & Posted by:  113.173.130.153 on July 8, 2013 at 8:03pm
 Updated by:  March 14, 2019 at 12:03am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Osaka
 Country:  Japan
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu luôn phấn đấu hết mình.
 Free Time:  Xem phim Mỹ giúp kỹ năng nghe tiếng Anh cãi thiện hơn.
 I Am:  Nếu chọn giữa con đường chong gai và bằng phẳng tôi chọn con đường cho mình có nhiều trãi nghiệm.
 Looking For:  Tìm 1 người đàn ông có trái tim sâu sắc, có hiểu biết. Có kiến thức.

Back | Send Email to Quỳnh Vân (ID: 1226255)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.