Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1229941 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Con Trai
 Con Trai - ID: 1229941
 Name:  Con Trai
 IP & Posted by:  123.21.45.33 on July 27, 2013 at 5:28am
 Updated by:  August 8, 2013 at 3:36am
 Gender:  Gay
 Age:  22
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Không phải là một người an phận thủ thường.
 Free Time:  Chăm sóc cho bản thân và người xung quanh, cả tinh thần và thể chất.
 I Am:  Học hành đàng hoàng, tử tế, tôn trọng mọi người xung quanh. Khá bựa nếu hợp cạ. Vẫn xem mình là con trai, có điều lại thích con trai. [hình là lấy trên google nhé]
 Looking For:  Bạn bè...những ai vẫn còn cảm thấy e dè hay cảm thấy thất vọng với sự thật của giới này.

Back | Send Email to Con Trai (ID: 1229941)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.