Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1236955 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phạm Tùng
 Phạm Tùng - ID: 1236955
 Name:  Phạm Tùng
 IP & Posted by:  27.2.82.39 on August 30, 2013 at 11:16am
 Updated by:  August 30, 2013 at 7:56pm
 Gender:  Male
 Age:  22
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Occupation:  sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm người tâm sự, hợp thì có thể tiến tới lâu dài. Quan trọng là vui vẻ
 Free Time:  nghe nhạc, xem phim, đá banh
 I Am:  đơn giản, hoà đồng, dễ mến
 Looking For:  tất cả những người phụ nữ độc thân

Back | Send Email to Phạm Tùng (ID: 1236955)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.