Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1237813 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trang Nguyễn

 Trang Nguyễn - ID: 1237813
 Name:  Trang Nguyễn
 IP & Posted by:  183.80.34.202 on September 4, 2013 at 12:57am
 Updated by:  September 16, 2016 at 4:11am
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  HCM city
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  office worker
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  có thể tìm được 1 người có thể chia sẻ , quan tâm , chăm sóc
 Free Time:  du lịch, cà phê một mình,đọc sách, mua sắm và đi ăn những món mình thích...bla bla
 I Am:  mình là ng vui vẻ , hòa đồng , luôn biết chia sẽ cùng ng khác
 Looking For:  người vui vẻ hòa đồng, biết chia sẻ và lắng nghe...

Back | Send Email to Trang Nguyễn (ID: 1237813)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.