Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1243083 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Cupdientoithui - ID: 1243083
 Name:  Cupdientoithui
 IP & Posted by:  173.183.232.227 on September 30, 2013 at 8:11pm
 Updated by:  March 27, 2018 at 10:11am
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  calgary
 State/Province:  Alberta
 Zip:  t1y6z4
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  labour
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: In Relationship
 My goal:  Hõi chj dzạ ? Tóm tắt là , chẵng bjết ngày maj sẽ ra sao , nhưng nếu có sao thì cũng chẵng sao .
 Free Time:  Ăn , ngũ , rùi láj xe Motorcycle phân khốj cao vòng vòng , chứ đâu có gì để làm , cho dù có thì cũng chẵng ngu gì làm ,ũa , mà hõj đễ chj dzạ ? Nhiều chuyện ................
 I Am:  Một người chưa bao gjờ chung tình , đừng nói chj là không bjết , cho dù bjết cũng không bao giờ , vì 2 chữ “ CHUNG TÌNH “lại đồng nghĩa với 2 chữ “ NÚI LỮA “ đang hoạt động hết công xuất , khj mới đến thì mơ mơ màng màng nhìn rất đẹp và rất nóng bỗng , nhưng nếu té vô rùi thì thịt nát xương tan , tui cũng đâu có ngu đến nỗi “ Chĩ vì một cái cây mà phãj bõ cã khu rừng , nghe là bjết ngườj thích hưỡng thụ rùi nè , đáng đờj chưa , aj bjễu đọc profile cũa tuj chj .....
 Looking For:  Dĩ nhjên là kjếm đàn bà rùi , nghe nè : “ Trái tjm tuj tuần nào cũng mỡ cữa , nhét em vào rùi đón kẽ thứ 2 “ quá trời lãng nhách rùi đó nha hehehe , thôi chấm hết nếu không tuj sẽ bị ném đá .

Back | Send Email to Cupdientoithui (ID: 1243083)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.