Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1245381 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Cao Trung

 Cao Trung - ID: 1245381
 Name:  Cao Trung
 IP & Posted by:  172.56.9.120 on October 13, 2013 at 8:25am
 Updated by:  June 12, 2016 at 9:05pm
 Gender:  Male
 Age:  54
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  77083
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tech
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống Khoẻ Dzui Dzẻ,Thật Tình,Cố gắng hoạt động làm việc cho đến Thành Công,Dzề hưu Dzui hưởng.*Mình phải mất nhiều năm để tạo lòng Tin nơi Người khác.Nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong 1 giây.*
 Free Time:  Đọc báo,xem phim, Đi Bộ quanh phố khi chiều dzìa.
 I Am:  20 năm hợp đồng đã xé.Giờ đây đường Tình đã chia 2 ngã.Hiện nay sống Độc thân dặm chân tại chỗ.Dzui Dzẻ,Bình dân,Hoà đồng.Tìm Người Thương Tui,Tui Thương.Ngày xưa Cưới Dzợ khoẻ thôi.Cha Mẹ kiếm sẵn,Con ngồi đó chơi.Ngày nay Con chạy hụt hơi,vừa lo kiếm Job vừa thời kiếm Em...Dễ đâu tìm được một Nàng.Yêu Mình thành thật để mang dzìa nhà.Làm Lễ ra mắt Ông Bà.Ok!Chung sống tới Dzà dzụng dzăng!☺️😘
 Looking For:  Một Người Bạn Gái Thành Thật,Dzui Khoẻ,Dzễ Mến.Nhất là Phải Hiền dzịu,chứ đừng có như** Nắng Sài Gòn Anh đi mà chợt Rét,Bởi vì Em mặc Áo lụa Hà Đông.Lụa Hà Đông Em dệt bằng lông Sư-Tử,Em mặc vào trông giống Sừ-Tử Hà Đông nhé!Eo ui chợ lém!😝😍

Back | Send Email to Cao Trung (ID: 1245381)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.