Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1259490 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lan nhu

 Lan nhu - ID: 1259490
 Name:  Lan nhu
 IP & Posted by:  123.21.106.182 on December 30, 2013 at 4:42am
 Updated by:  April 15, 2019 at 2:58am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 State/Province:  Ohio
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Buôn ban
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim ban.....tuy gap đuoc duyên no... 0 phân biet tuôi tac...
 Free Time:  Nghe nhac .buôn ban, cham soc y thuong đông vât ...
 I Am:  Binh thuong , rat la đon gian va thang tin nhung lai 0 ua gia dôi
 Looking For:  tim ban ...doc than ... nghiem tuc trong ty va Hiên ...nc voi 098 hai54 bachin72nêu hop hieu nhau cung đi het đoan đuong....

Back | Send Email to Lan nhu (ID: 1259490)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.