Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1265024 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Dau tinh sau - ID: 1265024
 Name:  Dau tinh sau
 IP & Posted by:  99.235.73.158 on February 1, 2014 at 1:11pm
 Updated by:  August 14, 2016 at 2:18pm
 Gender:  Female
 Age:  56
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Toronto
 State/Province:  Ontario
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Thu Ky
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm gặp một tình bạn,một tri kỷ dể cùng nhau chia xẻ nhũng vui buồn trong cuộc sông.
 Free Time:  Xem phim,internet,du lich
 I Am:  Phụ nũ con mang duc tinh Á Dông,sống độc lập không bon chen biết đủ là đủ
 Looking For:  Chuẩn bị về hưu sớm,không vướng bận,tài chánh ốn đinh.Tìm bạn có những tương đồng cùng hoàn cảnh không phân biệt nam nũ đẻ cùng di du lich.

Back | Send Email to Dau tinh sau (ID: 1265024)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.