Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1266497 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Naomi Nguyễn
 Naomi Nguyễn - ID: 1266497
 Name:  Naomi Nguyễn
 IP & Posted by:  112.72.65.238 on February 9, 2014 at 8:37am
 Updated by:  December 4, 2017 at 8:35pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hà Nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Lập gia đình có con và ổn định cuộc sống!
 Free Time:  Đọc báo, xem tivi và nghe nhạc, tập thể dục
 I Am:  Cá tính, vui tính, dễ gần, ghét tất cả những gì không thật!
 Looking For:  Người đàn ông có trách nhiệm với cuộc sống sinh tồn của cá nhân và gia đình!

Back | Send Email to Naomi Nguyễn (ID: 1266497)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.