Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1266780 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to helen ha
 helen ha - ID: 1266780
 Name:  helen ha
 IP & Posted by:  115.73.251.110 on February 10, 2014 at 9:28pm
 Updated by:  November 1, 2016 at 11:04pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm việc & làm việc
 Free Time:  Du lịch và nấu ăn
 I Am:  Hòa đồng , vui vẻ thật thà
 Looking For:  Tìm một người đàn ông có ý định lập gia đình

Back | Send Email to helen ha (ID: 1266780)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.